20 czerwca 2018

Szkolenie – automatyczne testy w aplikacjach .NET

Opis

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą automatyzować testowanie swoich aplikacji tworzonych w .NET z wykorzystaniem różnych testów. Podczas szkolenia zostaną poruszone takie sposoby testowania aplikacji, jak testy jednostkowe, integracyjne czy testy interfejsu użytkownika aplikacji webowych.

Dla kogo?

Dla każdego programisty .NET chcącego automatycznie testować swój kod.

Program

 1. Testowanie aplikacji – teoria

  1.1. Metodyki testowania
  1.2. Rodzaje testów

 2. Test Driven Development

  2.1. Koncepcja
  2.2. Red-Green-Refactoring
  2.3. Błędy w implementacji

 3. Testy jednostkowe

  3.1. Narzędzia (xUnit)
  3.2. Architektura
  3.3. Podstawowe testy
  3.4. Atrapy (Moq)
  3.5. Zagadnienia zaawansowane

 4. Testy integracyjne

  4.1. Testowanie zależności między klasami
  4.2. Testy bazy danych (Entity Framework)
  4.3. Testy wysyłki wiadomości e-mail

 5. Testy automatyczne interfejsu użytkownika aplikacji WWW

  5.1. Wykorzystanie Selenium

 6. Testy wydajnościowe/obciążeniowe aplikacji w Visual Studio