20 czerwca 2018

Szkolenie – podstawy ASP.NET MVC

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą poznać ASP.NET MVC, i jest wprowadzeniem do tej technologii. Podczas szkolenia poruszone są podstawowe tematy dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć aplikację webową. Szkolenie służy uzupełnieniu podstawowej wiedzy z ASP.NET MVC przed szkoleniem zaawansowanym.

Dla kogo?

Dla programisty .NET, który nie zna ASP.NET MVC.

Program

 1. Wprowadzenie

  1.1. Idea wzorca MVC
  1.2. Porównanie ASP.NET MVC do Web Forms

 2. Kontrolery

  2.1. Akcje
  2.2. Wyniki akcji

 3. Model

  3.1. Modelowanie danych
  3.2. Entity Framework
  3.3. Walidacja

 4. Widoki

  4.1. Razor
  4.2. Przekazywanie danych do widoków
  4.3. Helpery HTML
  4.4. Partial
  4.5. Layout

 5. Routing
 6. Obsługa HTTP

  6.1. Pliki cookies
  6.2. Przysyłanie plików

 7. Uwierzytelnianie oraz autoryzacja

  7.1. Formularze
  7.2. Użycie zewnętrznych serwisów, np. Facebook

 8. Wdrażanie aplikacji