20 czerwca 2018

Szkolenie zaawansowane ASP.NET MVC

Opis szkolenia

Szkolenie jest dedykowane programistom, którzy mają podstawową wiedzę na temat ASP.NET MVC i chcieliby ją rozszerzyć o zaawansowane oraz praktyczne aspekty tworzenia aplikacji webowych. Podczas szkolenia zostanie poruszonych szereg zagadnień ułatwiających tworzenie rozbudowanych systemów oraz ich późniejsze utrzymanie.

Dla kogo?

Programista ASP.NET MVC, który chce poznać zaawansowane i praktyczne aspekty tworzenia rozbudowanych aplikacji webowych.

Program

 1. Architektura aplikacji

  1. Omówienie ogólnej architektury aplikacji
  2. Podział aplikacji na projekty
  3. Implementacja modelu, logiki biznesowej
 2. Dostęp do danych

  1. Podstawy Entity Code First
  2. Migracje bazy danych
  3. Generowane danych testowych
  4. Wykorzystanie repozytoriów do dostępu do danych

   1. Generowanie repozytoriów za pomocą szablonów T4
 3. Wykorzystanie view modeli

  1. Problemy z przekazywaniem czystego modelu do widoków
  2. Wykorzystywanie view modeli do przekazywania danych – różne scenariusze
 4. Wykorzystanie Automappera

  1. Omówienie biblioteki Automapper
  2. Dodanie konfiguracji Automappera przy starcie aplikacji
  3. Wykorzystywanie automappera
 5. Walidacja danych

  1. Problemy domyślnego mechanizmu walidacji ASP.NET MVC
  2. Omówienie działania biblioteki Fluent Validation
  3. Wykorzystanie Fluent Validation w ASP.NET MVC
 6. Dependency Injection w ASP.NET MVC

  1. Omówienie idei Dependency Injection oraz kontenerów DI
  2. Praca z AutoFac
  3. Wykorzystanie AutoFac w aplikacji ASP.NET MVC
 7. Szablony widoków oraz kontrolek

  1. Wykorzystanie Display oraz Editor templates
  2. Wykorzystanie szablonów T4

   1. Szablony widoków
   2. Szablony kontrolerów
 8. Obsługa błędów oraz diagnostyka

  1. Omówienie obsługi błędów w aplikacji ASP.NET MVC
  2. Logowanie wyjątków z wykorzystaniem biblioteki Elmah
  3. Logowanie działania aplikacji z wykorzystaniem biblioteki nLog
  4. Analiza działania aplikacji z wykorzystaniem Glimpse
 9. Optymalizowanie działania aplikacji

  1. Wykorzystanie Cache w ASP.NET MVC
  2. Łączenie i minimalizacja plików css oraz js
  3. Łączenie mały obrazków w duży
 10. ASP.NET MVC oraz PDFy

  1. Omówienie sposobów generowania PDFów w aplikacji ASP.NET MVC
  2. Generowanie PDFa na podstawie widoku z wykorzystaniem biblioteki Penchin
 11. Wysyłka wiadomości email

  1. Generowanie treści z wykorzystanie Postal
  2. Hangfire – wysyłka z wykorzystanie kolejek
 12. Testy jednostkowe aplikacji ASP.NET MVC

  1. Testy akcji kontrolera
  2. Testy rountingu