Elmah – informacja o błędach w ASP.NET MVC

Elmah – informacja o błędach w ASP.NET MVC

W swoich aplikacja webowych na ogół staram się robić obsługę błędów w następujący sposób: sytuacje, które mogę naprawić (np. wywołując kod w trochę inny sposób) opakowuje w try i w bloku catch staram się ją naprawić. Natomiast błędy, których nie jestem w stanie obsłużyć zostawiam i następnie dodaje globalną obsługę błędów w całej aplikacji. Natomiast Read more about Elmah – informacja o błędach w ASP.NET MVC[…]